ดู แผนที่ นํา ทาง รถยนต์_คาสิโนลาว หนองคาย_sbobetฟรีเครดิต2019

แอด ไลน์ รับ เครดิต ฟรี

Autres services

Audiologie-orthophonie

514 338-2222

#2697

Centre de prélèvements

514 338-2227

?

Clinique de la douleur

514 338-2222

#2591

Clinique d’ophtalmologie

514 338-2010

?

Clinique d’ORL

514 338-2010

?

Clinique des soins ambulatoires

514 338-3517

?

Clinique des soins palliatifs

514 338-2222

#2591

Clinique du sommeil

514 338-2692

?

Clinique santé-voyage

514 338-3169

?

échographie

514 338-2855

?

Endoscopie

514 338-2794

?

Ergothérapie

514 338-2237

?

H?pital de jour de médecine interne 4e D

514-338-2222

#3117

Médecine nucléaire

514 338-2244

?

Neurophysiologie (eeg-emg-vng)

514 338-2014

?

Nutrition

514 338-2820

?

Physiothérapie

514 338-2210

?

Psychosomatique

514 338-2070

?

Radiologie

514 338-2130

?

Radiologie – échographie / doppler

514 338-2855

?

Service social

514 338-2250

?

Unité de recherche clinique

514 338-2222

#2216

Unité de l’urgence

514 338-2222

#2008

Unité de l’urgence psychiatrique

514 338-2222

#4212

Cardiologie / Chirurgie Cardiaque

Cardiologie

514 338-2650

?

Cardiologie / anticoagulant

514 338-2774

?

Cardiologie / électrocardiogramme (ecg)

514 338-2650

?

Cardiologie / holter / échocardiaque / épreuve à l’effort (eesm)

514 338-2650

?

Clinique de cardiologie ambulatoire, arythmie, stimulateur cardiaque, déribrilateur

514 338-2650

?

Clinique?ambulatoire de?chirurgie cardiaque

514 338-2356

?

Chirurgie

Chirurgies spécialisées

514 338-2040

?

Gynécologie

514 338-2040

?

Laboratoire vasculaire

514 338-2170

?

Neurologie – Neurophysiologie

514 338-2014

?

Orl / Ophtalmologie

514 338-2010

?

Orthopédie

514 338-2040

?

?

?

Médecine (excluant néphrologie et cardiologie)

Cliniques externes de médecine

514 338-2040

?

Centre de jour pour diabétiques

514 338-2803

?

Clinique du sein

514 338-3008

?

Dermatologie

514 338-2040

?

Endocrinologie

?514-338-2391

?

Rhumatologie

514 338-2222

?#3193

Gastro-entérologie

514 338-2040

?

Gériatrie

514 338-3673

?

Hématologie-oncologie

514 338-2150

?

Médecine/anticoagulant

514 338-2823

 

Médecine familiale

514 338-2383

?

Médecine nucléaire

514 338-2244

?

Microbiologie

514 338-2040

?

Unité ambulatoire de médecine interne (UAMI)

514 338-2725

?

แอด ไลน์ รับ เครดิต ฟรี

Néphrologie

Clinique ambulatoire néphrologie

514 338-2883

 

Clinique de dialyse allégée

514 338-4451

 

Dialyse péritonéale

514 338-2183

 

Hémodialyse

514 338-2047

 

Hémodynamique

514 338-2340

 

Néphrologie

514 338-2883

 

Unité d’hémodialyse

514 338-2047

 

Pharmacie

Centre d’information pharmaceutique

514 338-2161

?

Pneumologie

Centre d’enseignement aux asthmatiques

514 338-3131

 

Chambre hyperbare

514 338-2777

 

Clinique d’apnée

514 338-2222

#2447

Inhalothérapie

514 338-2163

 

Physiologie respiratoire

514 338-2174

 

Pneumologie

514 338-2175

 

Programme RESPIR

514 338-2222

#2448

แอด ไลน์ รับ เครดิต ฟรี